четвъртък, 25 септември 2014 г.

Обичай ме нежно

Чуваш ли?
Морето изумрудено
трепери в моите очи-
По дяволите!-
всичко е загубено-
брегът, нощта и аз,
и ти.

и песните, и стиховете
                  недодялани
и стъпките ми
             в пясъка студен
и думите, изречени в
                    признание
и споменът,че бил си
                           с мен!

Не чуваш ли?